Soms zijn er heftige periodes in iemands leven, die er toe leiden dat de dagelijkse gang van zaken stil blijven staan.

Een verlies van een dierbare, ziekte, verhuizing, geboorte, echtscheiding, etc. Chaos in hoofd en huis en misschien op het werk. De emoties heeft u niet meer onder controle. Hoe fijn kan het dan zijn, als er iemand is die een luisterend oor biedt en zorgt dat de dagelijke gang van zaken weer op de rit komen.