Tarieven

PGB

PGB-houders met een indicatie voor ‘begeleiding’ kunnen de kosten voor Professional Organizing uit het PGB-budget bekostigen. Voor meer informatie hierover kun je met mij contact opnemen, of raadpleeg de websites van Het zorgkantoor Friesland, het CIZ of de Sociale Verzekerings Bank.

Kijk ook op de website van de gemeente: Sudwest Fryslan

ZORG IN NATURA (ZIN)

Bij Zorg in Natura (ZIN) contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. Je maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop je zorg en ondersteuning krijgt.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente: Sudwest Fryslan

Particulieren

€ 55 per uur (incl. btw)

Nazorggesprek

Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Afhankelijk van de hulpvraag, maak ik een offerte.

Bijvoorbeeld: 10 uur nazorg ivm overlijden (administratie etc) € 525 (incl. btw).

Zakelijk

€ 55 per uur (incl. btw)

Intakegesprek

Gratis en geheel vrijblijvend